Algemene Informatie

In 2022 gaan we weer werken met reguliere bardiensten.

Het clubhuis van De Meer Tennis is dé ontmoetingsplek voor leden. De kantine runnen we met eigen leden. Hierdoor kunnen we de prijzen betaalbaar houden. Alle leden van 18 tot 70 jaar (peildatum 1 januari) leveren hieraan een bijdrage door minimaal 2 keer voor de rest van het jaar een bardienst (of een kookdienst) te draaien.

Vrijwilligers zijn in principe vrijgesteld van bardiensten. Het afkopen van een bardienst is mogelijk. Meer informatie hierover lees je in Hoe schrijf ik mij in?.

Inschrijven is mogelijk via Inschrijven bardienst. Je moet daarvoor wel ingelogd zijn.

Zodra je je hebt ingeschreven voor 2 bardiensten (of over afkoop dit geregeld hebt met de bardienstcoordinatie) en de betaling van je contributie door de ledenadministratie in het systeem is verwerkt, heb je speelrechten. Je ledenpas wordt dan binnen enkele dagen gedeblokkeerd, zodat je deze kunt gebruiken om een baan mee af te hangen via het digitale afhangbord in het clubhuis.

Tot 8 april heeft iedereen nog speelrechten. Op deze dag moet de  contributie betaald  zijn en er moet voldaan zijn aan de vrijwilligersverplichting om nog speelgerechtigd te zijn. Dus als je bijvoorbeeld nog niet hebt ingeschreven voor 2 bardiensten zal je pasje geblokkeerd worden en kan je bijvoorbeeld geen baan meer reserveren. Ook is het dan niet meer legaal om mee te doen met de competitie of de toss. Bij het alsnog inschrijven wordt de blokkade spoedig opgeheven.

Heb je nog vragen? Mail dan naar bardienst@demeertennis.nl

 nigel_en_wijnand_bar_2.jpg