Wat doe je als je niet kunt?

2015dmo_01_medium_1__1.jpg

Als je verhinderd bent, dien je zelf te zorgen voor vervanging.

Is de datum waarop je verhinderd bent verder dan drie weken verwijderd van de huidige datum, schrijf je dan in voor een vervangende datum en stuur vervolgens een mail aan bardienst@demeertennis.nl met het verzoek je oude bardienst uit het systeem te verwijderen. NB: dit kan dus alleen als je ons uiterlijk drie weken voor de te annuleren bardienst informeert!

Een andere optie is om je bardienst te ruilen met een ander lid:

  • Log in.
  • Zoek de bardienst op die je wilt ruilen.
  • Klik achter jouw bardienst op jouw naam.
  • Door in het pop-up-venster de knop 'Beschikbaar stellen' te klikken, wordt het mogelijk voor een ander lid om jouw dienst over te nemen. 
   • Let op: je bent verantwoordelijk voor jouw bardienst totdat deze door een ander is overgenomen.
   • de bardienst waar jouw naam achter staat, wordt nu weer in groen weergegeven ten teken dat deze bardienst is vrijgegeven. Een ander lid kan nu de bardienst overnemen door op het pijltje achter deze dienst te klikken en vervolgens in het pop-up venster te klikken op 'overnemen'.
   • Heb je een foutje gemaakt en wil je de bardienst weer terugnemen? Door in het pop-up-venster op de knop 'Deze dienst terugnemen' te klikken, draai jij deze dienst weer zelf en kan deze dus niet meer overgenomen worden door een ander lid.

Als je liever eerst persoonlijk met iemand contact wilt opnemen (zeker aan te raden als de datum waarvoor je vervanging zoekt dichtbij ligt), kijk dan bij de bardiensten en zoek een datum waarop je zou kunnen. Achter elke bardienst vind je de contactgegevens van de ingeschreven leden onder de vermelde naam. 

In geval van een calamiteit neem dan telefonisch contact op met de bardienstcoördinatoren. In alle andere gevallen wordt verzocht per e-mail contact te zoeken. De e-mail wordt frequent, maar niet dagelijks gelezen. 
Bereikbaarheid bardienstcoördinatoren in geval van calamiteiten: 
Gunilla: 06-29068567  
Catelijne: 06-24668615

Niet komen opdagen

  • Bij het niet komen opdagen voor een bardienst zonder geldige reden, wordt het bestuur geïnformeerd.
  • Het lid krijgt een boete op van € 50,-, en het lid moet niet gedraaide bardienst alsnog op een later tijdstip in het seizoen inhalen of afkopen.
   Het bestuur behoudt zich het recht voor om eventueel andere maatregelen te nemen.