Sproeibeleid

Een paar keer sproeien per dag is noodzakelijk om de banen kwalitatief goed te onderhouden. Hoe vaak precies, hangt af van het weer en de temperatuur. De onderhoudsploeg van de gemeente bewaakt dat. De sproeitijden staan wekelijks op de homepage van onze website.

Bij droogte wordt er dagelijks op een vast moment in de avond gesproeid van 8 uur tot half 9. Gedurende dit half uur vinden er geen lessen plaats. Voor mensen die vrijspelen het vriendelijke verzoek om geen lesbanen te betreden gedurende dit half uur vanwege het drogen van de baan, voorbereiding lessen. Vrijspelen op niet-lesbanen gedurende dit half uur is mogelijk indien er niet gesproeid hoeft te worden. Banen worden om de beurt gesproeid, startende bij baan 1 en eindigend bij baan 8. Als algemene regel blijft: onaangekondigde noodzakelijke sproeiacties kunnen voorkomen om de kwaliteit van de banen te waarborgen. 

o   De laatste sproeibeurd voor de avond vindt plaatst om 17.30, zodat om 18.00 alle lessen kunnen beginnen

o   Na 20h wordt er niet meer gesproeid

Voor de middag (jeugdlessen) zal de gemeente flexibiliteit behouden om desgewenst op variërende tijden te sproeien afhankelijk van het weer, ook om het 8 uur moment te kunnen waarborgen.

Gereserveerde les banen 

De lessen van tennisschool René Wiersma zullen plaatsvinden op baan 1 (met uitzondering van donderdag, baan 3, i.v.m. de Toss). De lesbanen van TOM zijn baan 5 en 6. 

 Wat kan ik zelf doen voor het onderhoud van de banen?

·         Goede tennisschoenen zijn verplicht, met te veel profiel beschadig je de baan. Op goede tennisschoenen speel je trouwens beter.

·         Elk uur de baan vegen. Als je klaar bent met tennissen is het verplicht om de gehele baan te vegen.

·         Als de toeter gaat, betekent dit dat de sproeiers na enkele minuten aan gaat. Voor de sproeiers op jouw baan start moet je de hele baan al geveegd hebben.    

·         Tijdens het spelen extra vegen van ontstane slechte plekken is zeker in het begin van het seizoen extra nuttig

·         Toelichting: de hele baan vegen is nodig om tegen te gaan dat er kuilen achter de baseline en ruggen tussen de tramrails ontstaan.