Wat doe je als je niet kunt?

2015dmo_01_medium_1__1.jpg

Als je verhinderd bent, dien je zelf te zorgen voor vervanging. Dit kan door te ruilen:

  • Log in.
  • Zoek de bardienst op die je wilt ruilen.
  • Klik achter jouw bardienst op jouw naam.
  • Door in het pop-up-venster de knop 'Beschikbaar stellen' te klikken, wordt het mogelijk voor een ander lid om jouw dienst over te nemen. 
   • Let op: je bent verantwoordelijk voor jouw bardienst totdat deze door een ander is overgenomen.
  • Achter de bardienst staat bij jouw naam een uitroepteken ten teken dat deze bardienst is vrijgegeven. Heb je een foutje gemaakt en wil je de bardienst weer terugnemen. Door in het pop-up-venster op de knop 'Deze dienst terugnemen' te klikken, draai jij deze dienst weer zelf en kan deze dus niet meer overgenomen worden door een ander lid.

Als je liever eerst persoonlijk met iemand contact wilt opnemen, kijk dan bij de bardiensten. Achter elke bardienst vind je de contactgegevens van de ingeschreven leden onder de vermelde naam.

Een overzicht van de vrijgegeven diensten vind je onder de knop 'Open diensten' 

In geval van een calamiteit neem dan telefonisch contact op met de bardienstcoördinatoren. In alle andere gevallen wordt verzocht per e-mail contact te zoeken. De e-mail wordt frequent, maar niet dagelijks gelezen. 
Bereikbaarheid bardienstcoördinatoren: 
Jeroen: 06-28625670 bij voorkeur ma 14.30-18.00 
Catelijne: 06-24668615 bij voorkeur do 14.30-18.00

Niet komen opdagen

  • Bij het niet komen opdagen voor een bardienst zonder geldige reden, zullen de bardienstcoördinatoren het bestuur hierover informeren.
  • Het bestuur kan een boete opleggen tot een maximum van € 50,-, en de speelpas tijdelijk blokkeren. Het bestuur behoudt zich het recht voor om eventueel andere maatregelen te nemen.