Verenigingsreglement alcoholhoudende dranken De Meer

1. Algemeen

Het bestuur beoogt met dit reglement een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank te waarborgen alsmede gezonde en sportieve huis- en gedragsregels in het clubhuis en op de tennisbanen te bevorderen.

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij staan vermeld op de drank- en horecavergunning van de vereniging en zijn bevoegd tot het leiding geven aan de uitoefening van de horeca-activiteiten in het clubhuis.

Een barvrijwilliger is een lid van de vereniging dat – op tijden dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in het clubhuis uitvoert. Een barvrijwilliger is een seniorlid en heeft een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd.

2. Verantwoorde alcoholverstrekking

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder 18 jaar.

Leeftijdsgrenzen en schenktijden worden zichtbaar in het clubhuis opgehangen.

De verstrekker van alcoholhoudende drank dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

Aan personen die dronken zijn, wordt geen alcoholhoudende drank geschonken en mag door derden ook geen alcoholhoudende drank worden aangeboden.

Personen die dronken zijn worden niet toegelaten in het clubhuis.

3. Sociaal Hygiënische huisregels

De openingstijden van het clubhuis zijn op maandag tot en met donderdag van 10.30 uur tot 22.30 uur. Op vrijdag is 23.00 uur de sluitingstijd. Op zaterdag en zondag is het clubhuis geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Op competitie- en toernooidagen kan hier vanwege wedstrijden van worden afgeweken.

Alcoholhoudende drank kan dagelijks worden geschonken na 12.30 uur

Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er een leidinggevende dan wel een barvrijwilliger aanwezig. Barvrijwilligers nemen voorafgaand aan hun bardienst kennis van de IVA-instructie en doen de bijbehorende test.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of op de tennisbanen.

Roken in het clubhuis is niet toegestaan.

Er zijn geen huisdieren toegestaan in het clubhuis of op de tennisbanen. Dringend verzoek aan de leden is om buiten op het plein/terras honden aangelijnd te houden.