Lid worden van De Meer Tennis?

Zoek je een tennisvereniging in de buurt van het Amstel Station? Dan is De Meer Tennis waarschijnlijk iets voor jou. We zijn een gezellige vrijwilligersvereniging (2 bardiensten verplicht), waar je volop kunt lessen, recreëren of competitie spelen. We hebben 700 leden en 8 nieuwe banen met gravel op afschot, waardoor wachten na een regenbui beperkt is. Wil je meer weten? Kijk wat rond op de website of mail of bel iemand onder contact.

ckvet2016-01

Soorten lidmaatschap en prijzen

Voor 2018 gelden de volgende contributies:

jeugdleden t/m 17 jaar

dallid inclusief les € 185
dallid 12+ € 61
vollid 12+ € 102

Meer informatie
over soorten jeugdlidmaatschap

senioren vanaf 18 jaar

vollid € 188
dallid € 125
(voltijds)studentenlid € 158
niet-spelend lid € 34

Met een volledig lidmaatschap kun je elke dag spelen van 9:00 uur tot sluitingsstijd.

Als dallid kun je spelen van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, voor junioren is dat 18.00 uur. 

Na 1 juli geldt een gereduceerd tarief.

Nieuwe leden betalen éénmalig € 20 inschrijfgeld.

Wie vóór 1 januari 2001 is geboren, is in 2018 senior.

2015dmo-02

Inschrijven

Schrijf je in via het online inschrijfformulier.

Stuur na het invullen van het inschrijfformulier een pasfoto op aan de ledenadministratie. Die kun je op 2 manieren aanleveren: een papieren pasfoto of liever een digitale pasfoto. Een frontaal genomen foto is goed, het formaat maakt niet uit. Wij knippen er wel een pasfoto uit in het juiste formaat.

Adres ledenadministratie

De Meer Tennis
p/a Marianne Jansen
Praterlaan 56
1098 WR AMSTERDAM
eitartsnimdanedel.[antispam].@demeertennis.nl

Contributie betaal je per 1 december. Automatische incasso heeft daarbij sterk de voorkeur, want het betekent minder werk voor de ledenadministratie. Feitelijk wordt de contributie in de loop van december geïncasseerd. Bij nieuwe leden wordt de contributie kort na hun aanmelding geïncasseerd. Als lid kun je de automatische incasso wijzigen via Mijn De Meer. Het gironummer voor betaling van contributie is:

NL69 INGB 0005822367 t.n.v. De Meer Tennis.

Om voor het studententarief in aanmerking te komen, moet je bij inschrijving een bewijs van inschrijving of een kopie van de collegekaart opsturen aan de ledenadministratie.

Nadat je als lid bent aangemeld krijg je ook een inlognaam en wachtwoord voor Mijn de Meer. Je kunt daarmee inloggen op de site, waarna je al je gegevens kunt inzien en je kunt inschrijven voor bardiensten.

dmo2017-01

KNLTB lidmaatschap

Als je lid wordt van De Meer Tennis, word je automatisch lid van de KNLTB. De ledenpas is het bewijs van lidmaatschap dat ieder bondslid jaarlijks via de ledenadministratie van de vereniging ontvangt. Deze pas is je identiteitsbewijs op het tennispark en wordt daarnaast gebruikt als wedstrijdpas bij competities en toernooien. Ook wordt de pas gebruikt om speeltijd op een baan te reserveren. Met de pas kan ieder lid deelnemen aan KNLTB-competities, open toernooien en andere KNLTB-activiteiten.

Leden hebben via de vereniging een ongevallenverzekering en kunnen profiteren van veel voordelen zoals bijvoorbeeld een korting van 10% bij alle winkels van Intersport en een korting bij het afsluiten van een zorgverzekering. Op knltb.nl vind je meer informatie over de activiteiten van de KNLTB.

Opzeggen

Stuur om op te zeggen een email of brief aan de ledenadministratie. We horen graag wat de belangrijkste reden is om je lidmaatschap op te zeggen.

Je opzegging van het lidmaatschap bij De Meer Tennis dient te allen tijde schriftelijk (per brief of mail) te gebeuren en dient voor 1 december van het voorafgaande tennisjaar binnen te zijn bij de ledenadministratie. Het niet tijdig opzeggen betekent automatisch continuering van het lidmaatschap voor het volgende seizoen en betaling van de contributie!

Na opzegging van je lidmaatschap ontvang je een bevestiging van de ledenadministratie.