Bestuursleden gezocht!

Binnen het bestuur hebben er wat veranderingen plaatsgevonden. Ila stopt als secretaris van De Meer, maar zal het bestuur niet verlaten. Zij neemt de rol van activiteitencoördinator over van Jan.

De Meer Tennis is hard opzoek naar leden die graag een van de volgende rollen wil vervullen binnen het bestuur!

Voorzitter

De voorzitter bewaakt in algemene zin de goede gang van zaken binnen de vereniging en binnen het bestuur en is daarmee het gezicht van de vereniging naar buiten toe en voor de leden. Externe contacten onderhouden zoals met de gemeente, de KNLTB en andere tennisverenigingen, behoort tot de taken. De voorzitter bereidt, samen met de secretaris, de bestuursvergaderingen voor en de Algemene Ledenvergaderingen en zit deze vergaderingen voor. Tenslotte is het beleid m.b.t. vrijwilligers, (sociale) veiligheid, vertrouwenspersonen en boetes bij de voorzitter ondergebracht. 

Secretaris

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen. Daarnaast voor het beheer van het digitale archief, de website en de nieuwsbrieven. Het sponsorbeleid is ook bij de secretaris ondergebracht. Tenslotte ben je in de praktijk vaak het eerste aanspreekpunt van de club voor externe contacten en voor onze eigen leden.

Bestuurslid Algemene voorzieningen

Je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor het in brede zin goed laten draaien van het clubhuis/de kantine. Dit doe je in samenspraak met de kantinebeheerster, de inkoper, de coördinator openen & sluiten en de bardienstcoördinatoren. Ook de aanschaf, reparatie en het onderhoud van spullen binnen de kantine en voor het terras vallen hier onder.

 

Heb je interesse in een van deze functies? Stuur dan een mailtje naar secretaris@demeertennis.nl.

Nieuws Overzicht