Besluiten ALV 31 maart 2022

 Donderdag 31 maart was de ALV waar de volgende besluiten zijn genomen:

  • De ALV heeft het Jaarverslag 2021 goedgekeurd; we zijn financieel gezond en hebben rond de 800 leden. Daardoor blijft de ledenstop nodig.
  • Het reserveringsbeleid is vastgesteld. Omdat we meer financiële reserves hebben dan noodzakelijk, gaan we de leden vragen om suggesties te doen voor de besteding ervan.
  • De ALV is akkoord met het voorstel om voortaan digitaal te blijven afhangen (afhangen op het clubhuis blijft mogelijk). 
  • Bestuursleden Ila Elias (secretaris) en Fred Stuurman (technische zaken/ICT) zijn opnieuw voor een bestuursperiode benoemd. Proficiat!
Nieuws Overzicht