Online ALV 17 november 2021

De online ALV zal woensdag 17 november 2021 om 20:00 zijn. 

Je kan je aanmelden door een mail te versturen naar secretaris@demeertennis.nl.

 

 

Agenda:

1.        Opening

2.        Notulen ALV 29 maart 2021

3.        Begroting 2022

4.        Voortgang digitaal afhangen

5.        Update ledenstop

6.        Openstaande vrijwilligers vacatures

7.        Rondvraag

8.        Afsluiting

Downloads:

Nieuws Overzicht